Arheoloģiskie pieminekļi Gulbenes novadā

 

Nosaukums

Pieminekļa Nr.

Valsts/vietējā nozīme

Foto

Beļavas pagasts

Andzēnu senkapi (Kara kapi)

797

valsts

 

Atvašu svētliepas - kulta vieta

798

vietējā

 

Beļavas pilskalns

801

valsts

Beļavas pilskalns

Bērzu kalniņš - senkapi

809

valsts

 

Dumpurnieku senkapi

812

valsts

 

Jaunletu senkapi (Zviedru kapi)

813

valsts

 

Juru upurozoli - kulta vieta

802

vietējā

 

Krimu senkapi

803

valsts

Krimu senkapi. Foto S.Dundure 2014.g.

Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš)

804

valsts

Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš),2003.g.

Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)

805

valsts

Lazdu kalns-pilskalns un senkapi (Grantskalniņš)

Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns)

800

valsts

Liedskalnu senkapi (Kantora kalns,Kapu kalns),2003.g.

Lisas ezera mītne

796

valsts

 

Pērļu kalns - senkapi

807

valsts

Pērļu kalns-senkapi

Beļavas senkapi (Planku kalns, Zviedru kapi)

799

vietējā

 

Putniņu senkapi

808

vietējā

Putniņu senkapi, 1986.g.

Rožu kalns - baznīcas un kapsētas vieta

810

vietējā

Meža stādīšanas darbi Rožu kalnā, 1935.g.

Rutkastes kalns - pilskalns

814

valsts

Rutkastes kalns-pilskalns

Upurkalniņš - kulta vieta

806

vietējā

Upurkalniņš-kulta vieta.Foto S.Dundure,2003.g.

Vecmeišu viduslaiku kapsēta

811

vietējā

 

Viculaiku pilskalns

8345

valsts

Viculaiku pilskalns.Foto S.Dundure,2003.g.

 

Daukstu pagasts

Krapas pilskalns

820

valsts

Eiropas kultūras dienas Krapas pilskalnā,1998.g.

Priedkalnu senkapi

816

valsts

 

Rāviju senkapi (Zviedru kapi)

817

valsts

 

Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta

818

valsts

Rožkalnu Raganas akmens-kulta vieta

Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns)

819

valsts

Zaļumu senkapiZaļumu senkapi (Krapes kapu kalns),2015.g.

 

Druvienas pagasts

Ziemeļu senkapi

822

vietējā

 

Silmaču viduslaiku kapsēta

821

vietējā

 

 

Galgauskas pagasts

Ausenes pilskalns

826

vietējā

 

Bļodas kalns – pilskalns

825

valsts

 

Narātu senkapi (Kara kapi)

823

valsts

 

Tīcānu senkapi (Kara kapi)

827

valsts

 

 

Gulbene

Gulbenes viduslaiku pils

828

valsts

Gulbenes viduslaiku pils. Foto A.Savickis,2012.g.

 

Jaungulbenes pagasts

Aizupju senkapi

829

vietējā

Aizupju senkapiAizupju senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Liedes kalni - pilskalns, apmetne, kulta vieta

830

valsts

Liedes kalni-pilskalns.Foto S.Dundure,2015.g.

Liednieku senkapi

833

valsts

Liednieku senkapiLiednieku senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Sēliešu senkapi

832

valsts

Sēliešu senkapiSēliešu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Struņķu senkapi ( Akmens krasti)

831

valsts

Struņķu senkapi

 

Lejasciema pagasts

Aļļu senkapi (Kapu kalns)

834

valsts

 

Bozenieku viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

844

vietējā

 

Ceļmalnieku senkapi

836

valsts

 

Ģindu senkapi

837

vietējā

 

Krāču pilskalns

838

valsts

Krāču pilskalns no Gaujas puses.Foto S.Dundure,2014.g.

Melderu senkapi

841

valsts

 

Lināju senkapi

839

vietējā

 

Poļu viduslaiku kapsēta

835

vietējā

 

Senkapi

842

vietējā

 

Zviedru ceļš

840

vietējā

 

Vigubu senkapi

843

valsts

Vigubu senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

 

Litenes pagasts

Akmeņrūču senkapi (Zviedru kapi)

847

valsts

Akmeņrūču senkapiAkmeņrūču senkapi. Foto S.Dundure, 2015.g.

Grīvu senkapi (Zviedru kapi)

6144

vietējā

 

Kraukļu senkapi

8919

valsts

Kraukļu senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Lešķu senkapi (Kapu tīrums)

849

valsts

Lešķu senkapi. Foto S.Dundure,2015.g.

Podnieku senkapi (Kapu kalniņš)

848

valsts

Podnieku senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Lizuma pagasts

Bricu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

850

vietējā

 

Brīvzemnieku senkapi (Zviedru kapi)

851

valsts

 

Pietiņu senkapi

853

vietējā

 

Uriekstes pilskalns

852

valsts

 

 

Līgo pagasts

Ušuru ezera mītne

846

valsts

 

Ušuru senkapi (Kara kapi)

845

valsts

Ušuru senkapi pie Ezernieku mājām. Foto S.Dundure,2015.g.

 

Rankas pagasts

Brantu senkapi

855

vietējā

 

Kaudžu pilskalns un Kantora kalns – pilskalns

861

valsts

Kaudžu pilskalns

Kalnakaudžu senkapi (Miroņkalniņš)

856

vietējā

 

Pāpānu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņš)

857

vietējā

 

Rankas viduslaiku baznīcas vieta

854

vietējā

 

Sejatu senkapi (Krakaliņš)

858

valsts

 

Silaješku pilskalns (Velna kalns)

859

valsts

 

Veczīladžu viduslaiku kapsēta (Kapu kalniņs)

860

vietējā

 

 

Stāmerienas pagasts

Skolu senkapi

862

valsts

Skolu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Smoņu senkapi (Zviedru kapi)

863

valsts

Smoņu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Stradu pagasts

Antanu senkapi (Zviedru kapi)

864

valsts

Antanu senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

Jaunpommeru senkapi (Zviedru kapi)

865

valsts

Jaunpommeru senkapi.Foto S.Dundure,2015.g.

 

Tirzas pagasts

Lejasvīndedžu senkapi

867

vietējā

Lejasvīndedžu senkapiLejasvīndedžu senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

Jāņukalna Lielais akmens - kulta vieta

866

valsts

Jāņukalna Lielais akmensJāņukalna Lielais akmens.Foto S.Dundure,2014.g.

Niedru viduslaiku kapsēta (Nāves priedes)

870

vietējā

Niedru viduslaiku kapsēta.Foto S.Dundure,2014.g.

Tirzas svētavots - kulta vieta

868

valsts

Tirzas svētavots.Foto J.Sebris,1969.g. Tirzas svētavots.Foto S.Dundure

Tirzas viduslaiku pils

871

valsts

Tirzas viduslaiku pils vieta.Foto S.Dundure,2014.g.

Zvanuleju senkapi

869

valsts

Zvanuleju senkapi.Foto S.Dundure,2014.g.

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017