Viļumsona stelles

 

  Viļumsona stelles

3. jūlijā Gulbenes muzeja ‘’Klētī’’ turpinājās prasmju apgūšana I. Mailītes vadībā P. Viļumsona stellēs. Tika uzvilkti velki ( balto villaiņu aušanai ), kārtotas sasietās nītis uz nišu kokiem, iekārtas ‘’ šūpolītēs ‘’ 16 nīškārtas, sanītīti velki nītīs un savērti šķietā ( iešķietoti ).Restaurators M. Cibuls sagatavoja darbam restaurēto aušanas mehānismu, kurš tika novietots steļļu stāvu rāmja augšpusē.

 

 

 

 Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles Viļumsona stelles

 

 

 

 

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017