Pilsminka

Muzejpedagoģiskā nodarbība

Izglītojošās programmas laikā, balstoties uz arheoloģisko materiālu bāzes, no modelēšanas materiāla katrs dalībnieks veido piekariņu ar zīmējumu.

Vēsturiskais pamatojums

Gulbenes viduslaiku pilī 2012.gadā atrasts unikāls viduslaiku gulbenieša mākslinieciskās izpausmes darbs – figurāls zīmējums uz ķieģeļa. Attēls tapis Gulbenes mūra pils pastāvēšanas laikā no 14.-16.gs.

Šis viduslaikos darinātais ķieģelis ar dzīvnieka attēlojumu uzskatāms par unikālu atradumu ne tikai Gulbenes novada, bet arī visas Latvijas valsts mērogā. Domājams, ka zīmējuma autors bijis Gulbenes novada cilvēks, kurš piedalījies ķieģeļa izgatavošanā. Attēls zīmēts tieši pirms žāvēšanas, ievelkot līnijas vēl plastiskā mālā.

Ņemot vērā to, ka atrastais ķieģelis nav saglabājies visā garumā, tad redzama tikai zīmējuma daļa. Attēlotā dzīvnieka ovālās galvas formas augšējā daļā ievilktas divas acis, bet aptuveni vidū to sadala taisna līnija. Galvai augšpusē piezīmētas divas izteiksmīgas uz augšu vērstas smailas formas ausis, bet apakšpusē ievilktās līnijas attēlo ķermeni.

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017