Ekspozīcija "Tautsaimniecība"

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atklātā krājuma glabātava Ekspozīcija atrodas Vecgulbenes muižas klētī, kas celta 19. gadsimta 2. pusē kā labības uzglabāšanas ēka – magazīna.

Ekspozīcijas apmeklētāji var iesaistīties vairākās praktiskās nodarbēs (malt ar rokas dzirnavām, pārbaudīt smaržas un taustes iemaņas, noteikt kokus, graudus, vīt virves u.c.).

Agrāk tajā glabāja Vecgulbenes pagasta zemnieku labības rezervi – nodrošinājumu neražas gadiem un citām nelaimēm. 20.gadsimtā pēc agrārās reformas, ēka tiek izmantota kā noliktava dažādām saimnieciskām vajadzībām (armija, kolhozs utt.).

No 1982.gada klēts ir Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja atklātā krājuma glabātava.

2006. gadā realizēts projekts „Gulbenes pilsētas Gulbenes vēstures un mākslas muzeja krājuma glabātavas - Vecgulbenes muižas klēts - remonts, renovācija”, veicot atklātās krājuma glabātavas jumta seguma nomaiņu uz māla kārniņiem un bēniņu siltināšanu un apšūšanu ar koka dēlīšiem.

2009. gadā veikta atklātās krājuma glabātavas „Klēts” renovācija, lai sabiedrībai kļūtu pieejamāks muzeja krājums. Ēkā uzstādīti plaukti, ielikta grīda un logi, ierīkota apgaismes un ugunsdrošības sistēma.

2015. gada maijā īstenots projekts Nr.13-07-L32300-000020 „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku mantojuma saglabāšana un atjaunošana” aktivitātes „Muzeju darbības attīstība” ietvaros.

Ēkā ir veikti renovācijas darbi, ierīkojot apkures un ventilācijas sistēmu, sanitāro mezglu. Uzstādīta mikroklimata uzturēšanas iekārta un veikti ēkas apkārtnes labiekārtošanas darbi, tai skaitā ierīkots āra apgaismojums un atpūtas zona.

Izgatavota rokas dzirnavu replika un restaurēti 4 metāla darba rīki, kuri tikuši plaši izmantoti meža darbos, un trūkstošās detaļas virvju vijamajam ratam un vijamajam aparātam. Atklātajā krājuma glabātavā izvietota tiešas skaņas audio sistēma, kas rada konkrētas skaņas atbilstoši ekspozīcijas tematikai, radot sajūtu muzeju.

Veikta atklātās krājuma glabātavas jumta konstrukciju renovācija, nepieciešamajās vietās protezējot koka daļas. Jumta plakņu iekšējā virsmā izveidots dēļu klājs, lai otrā stāva līmenī būtu iespējams eksponēt muzeja krājumu.

Projekts „Vecgulbenes muižas klēts – lauku mantojuma glabātāja” veicinājis lauku kultūrvēsturiskā mantojuma uzglabāšanas un eksponēšanas kvalitāti un izmantošanu muzejpedagoģisko programmu realizācijā.

Vecgulbenes muižas klēts Brīvības ielā 9 ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis (Valsts aizsardzības Nr. 5003).

Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja klētī apmeklētājiem pieejamas vairāk kā 1300 vienības.

Barikāžu laika atceres ugunskurs 20.01.2017

Izstāde un seminārs 14.02.2017